ASP-FastBoard - Demo/Support-Forum
Forum anmelden / register Board
SearchSearch CalendarCalendar GalleryGalleryAuction-PortalAuctions GlobalGlobal Top-ListTopMembersMembers StatisticsStats
get your RSS-Feed
Language/Sprache:  Admin  
 Login: ChatChat (0) new User-MapUser-Mapsend Passwordsend Password RegisterRegister

Forum Overview » Homepagetools - Support » Voting-Tool / Umfragen » Gratis 3 tilbud forsikring
Pages: (1) [1] »
Registration necessaryRegistration necessary
Gratis 3 tilbud forsikring
3advokattilbudno Access no Access first Post cannot be deleted -> delete the whole Topic 
Group: User
Level: Gelegenheitsposter


Posts: 12
Joined: 3/24/2021
IP-Address: saved
offline


Vore partnere konkurrerer om at komme med de prisbilligste eksperttilbud og det vil med andre ord sige populær rabat. Kundevenlige forsikringsfirmaer vil rigtig gerne afgive tilbud på f.eks. disse arbejdsopgaver: bilejerskifteforsikring, knallertforsikring, 3 forsikringstilbud og entrepriseforsikring. I for eks. Silkeborg kan hæderlige fikse fagmænd både levere op til 3 tilbud på for eks. rejseforsikring og udføre hundeforsikring.

3forsikringstilbud.dk kan du spare penge (op til 58 pct) ved en udvalgt og egnet forsikring i din by. På mindre end 6½ minut kan du indtaste din opgave i opgaveskemaet og fremsende den til os. Vi vil sætte dig i forbindelse med de konkurrerende specialister, der har kvalifikationerne til at tage sig af netop din forsikringsfirmaopgave.

Gratis 3 tilbud forsikring
En hest havde i juli måned 1976 været ude for et færdselsuheld. I august måned samme år fik en telefonmester den på prøve med henblik på eventuelt at købe den. Han besluttede sig til at købe den, og anmodede i september måned samme år vedkommende selskab om at måtte overtage den tidligere ejers forsikring, hvilket selskabet gik med til. Det viste sig, at hesten havde pådraget sig en varig halthed på grund af færdselsuheldet, som telefonmesteren var uden kendskab til, og ikke havde givet oplysning om til selskabet ved overtagelsen af forsikringen. Det lagdes til grund, at telefonmesteren havde været i god tro, men at selskabet alligevel i medfør af Forsikringsaftaleloven § 5 kunne opsige forsikringen, og derfor også kunne gøre det mindre, nemlig betinge forsikringens opretholdelse af, at der i policen blev indføjet en klausul om, at forsikringen ikke omfattede skader på grund af haltheden.

Om urigtige oplysninger givet af en anden end forsikringstageren personlig henvises til Forsikringsaftaleloven § 10, stk. 2, og bemærkningerne hertil. Det typiske anvendelsesområde for Forsikringsaftaleloven § 6 er tilfælde, hvor forsikringstageren har handlet uagtsomt, dvs. tilfælde, hvor han burde indse, at en oplysning, han har givet, er urigtig. Har forsikringstageren handlet forsætligt - vidste han altså, at en oplysning, han har givet, er urigtig - vil forholdet nemlig oftest omfattes af Forsikringsaftaleloven § 4 om svig. Og hvis han ikke har handlet forsætligt, og heller ikke uagtsomt, omfattes forholdet af Forsikringsaftaleloven § 5 om urigtige oplysninger i god tro. Ifølge Forsikringsaftaleloven § 6, stk. 1, er selskabet fri for ansvar, hvis det kan antages ikke at ville have overtaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Selv om det efter lovens ord kommer an på, hvorledes det pågældende selskab ville have stillet sig, kan det ikke være uden betydning, hvorledes andre selskaber ville have stillet sig, eller hvad der er almindeligt inden for den pågældende branche. En oplysning om, hvorledes andre selskaber ville have stillet sig, eller om, hvad der er almindeligt inden for vedkommende branche, vil nemlig regelmæssigt styrke eller svække det pågældende selskabs påstand om, at det ikke ville have overtaget forsikringen, hvis der var givet rigtige oplysninger.5/7/2021 4:39:04 PM   
Registration necessaryRegistration necessary
Pages: (1) [1] »
all Times are GMT +1:00
Thread-Info
AccessModerators
Reading: all
Writing: User
Group: general
none
Forum Overview » Homepagetools - Support » Voting-Tool / Umfragen » Gratis 3 tilbud forsikring

.: Script-Time: 0.094 || SQL-Queries: 6 || Active-Users: 3,017 :.
Powered by ASP-FastBoard HE v0.8, hosted by cyberlord.at